Dệt may Thái Hoà - Sản xuất và kinh doanh quần áo công sở nữ