Cách thức mua sỉ quần công sở nữ Thái Hoà
1.Giá trị thanh toán của đơn hàng:
- Đối với đơn hàng đầu tiên, giá trị thanh toán của đơn hàng phải từ 3 triệu đồng trở lên.

- Đối với đơn hàng thứ hai trở đi, giá trị thanh toán của đơn hàng phải từ 1 triệu đồng trở lên.

- Hàng đã mua không được trả lại thành tiền. Bạn được phép đổi 30% số lượng hàng đã mua trong vòng 1 tháng sau khi mua. Về điều kiện đổi hàng, quý khách vui lòng tham khảo tại đây.