Chính sách bảo hành sản phẩm

1.  Chúng tôi tiếp nhận sửa đồ cho khách hàng khi mua hàng tại thương hiệu thời trang công sở Thái Hòa

2.  Thời gian sửa đồ là 3-3 ngày

3.  Chi phí sửa đồ được miễn phí lần đầu tiên và được tính phí từ lần sửa thứ hai

4.  Mọi chi phí vận chuyển phát sinh do khách hàng tự chi trả.

* Các chính sách có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.