Khách hàng còn giữ hóa đơn mua hàng

– Thời gian đổi hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng kể cả sản phẩm bị lỗi

– Hàng đổi phải còn nguyên tem, nhãn mác,không có mùi lạ, chưa qua sử dụng

– Không đổi cho hàng đã được đổi một lần trước đó

– Sản phẩm mua phải có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đổi

– Trong trường hợp sản phẩm mua sau khi đổi có giá trị thấp hơn, khách hàng không được hoàn tiền ( khách hàng có thể mua thêm sản phẩm khác và thanh toán phần chênh lệch )